TECHNICKO-PORADENSKÁ ČINNOST V OBORU TRIBOTECHNIKA A FILTRACE


Služby
  • zajistíme rozbory maziv a paliv
  • provádíme TTD - hodnocení oleje i strojního zařízení
  • konzultace a poradenská činnost v oblasti maziv a jejich aplikace
  • filtrace použitých olejů za provozu strojů
  • stanovení čistoty mazacích olejů a hydraulických kapalin podle ISO 4406, NAS 1638
  • znalecké posudky - soudní znalec v oboru strojírenství, specializace TRIBOTECHNIKA a FILTRACE
  • přednášky a semináře v oblasti tribotechniky