TECHNICKO-PORADENSKÁ ČINNOST V OBORU TRIBOTECHNIKA A FILTRACE


Školení a semináře

Na rok 2020 připravujeme tyto akce

25. - 26. 2. 2020 Odborný kurz "Základy tribotechniky a tribodiagnostiky" - VIGVAM RESORT v Němčicích u Kolína
25. 3. 2020 Odborný seminář "Plastická maziva a jejich praktické využití" - VIGVAM RESORT v Němčicích u Kolína

V průběhu roku bude nepravidelně vydáván bulletin TRIBOTECHNIK.
Odborné články pro technické časopisy, konzultace.

Chcete ušetřit provozní náklady – věnujte pozornost tribodiagnostice!

Vážení, pro velký zájem opět pořádáme

odborný kurz

Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

Cílem kurzu je získat znalosti z oblasti tření, mazání a opotřebení. Dále pak podrobné seznámení s mazivy, jejich využitím a použitím v provozu a v údržbě, tribotechnická diagnostika.

Hlavní důraz je kladen na maximální využití všech těchto poznatků v praxi.


Náplň kurzu je určena pro podnikavé tribotechniky, pracovníky technického rozvoje, vedoucí pracovníky provozů a údržby, konstruktéry, pracovníky laboratoří, energetiky, dopravy, zemědělství, stavebnictví, strojírenství.

Dále pro pracovníky olejářských společností a prodejce maziv.


Kurz je rozdělen do dvou dvoudenních soustředění, která se konají v únoru a březnu 2020.

První soustředění proběhne v úterý a středu 25. a 26. února 2020 v hotelu Vigvam v Němčicích u Kolína.

Termín druhé části školení bude dle dohody v březnu nebo v dubnu 2020.


Celkový obsah kurzu je v plném souladu s normou ČSN ISO 18436-4 a ČSN ISO 18436-5

Zájemci mohou kurz využít pro certifikační zkoušku TECHNICKÝ DIAGNOSTIK – TRIBODIAGNOSTIK dle ISO 17 024.

Úspěšné absolvování zkoušky opravňuje držitele certifikátu k užívání titulu CTD – certifikovaný technik diagnostik, za jménem!Organizátor kurzu: Schválené školicí pracoviště
  Vladislav Marek – TRIFOSERVIS Čelákovice
  Rumunská 1457, 250 88 Čelákovice
  IČO: 112 66 171, DIČ: CZ 360701017


Cena kurzu: je stanovena dohodou dle zákona č.526/90 Sb. o cenách
  a činí 9 680,- Kč včetně DPH.(8 000,-Kč + 1680.- Kč DPH)
   
Úhradu proveďte: na účet 256745188/0300
  variabilní symbol 2001, konstantní symbol 0308
  Vladislav Marek – TRIFOSERVIS Čelákovice je plátcem DPH


Program školení je připraven podle ČSN ISO 18436 – 4 a ČSN ISO 18436 – 5

Analýza maziv, diagnostika strojů a maziv

 • TRIBOLOGIE – základní pojmy, tření, opotřebení
 • TRIBOTECHNIKA
 • Maziva, jejich výroba, základové oleje
 • Přísady do maziv, jejich funkce
 • Motorové a převodové oleje – složení, klasifikace
 • Průmyslové oleje – složení, klasifikace
 • Plastická maziva – složení, klasifikace
 • Pevná maziva
 • Syntetická a biologicky odbouratelná maziva
 • Zkoušení a hodnocení maziv
 • Vzorkování
 • Tribotechnická diagnostika a její využití v praxi
 • Bezpečnost při práci s ropnými výrobky
 • Mazací systémy a mazací zařízení
 • Přístrojová technika pro hodnocení maziv

  Jednotlivá témata přednesou přední odborníci, certifikovaní tribodiagnostici: Doc. Ing. P. Kozák, Ing. P. Dobeš, Ing. P. Růžička PhD, Ing. I. Václavíčková, Vl. Marek, Ing. J. Černý, O. Švec DiS, Ing. P. Špondr, Ing. J. Hřivnáč, Ing. M. Holek Ph.D.

  PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

  e-mailem: odesláním přihlášky na: marek@trifoservis.cz
  poštou: odesláním vytištěné přihlášky na adresu organizátora:
  Vladislav Marek, TRIFOSERVIS
  Rumunská 1457
  250 88 Čelákovice
  tel.: 326 991 085, 603 265 565

 • TRIFOSERVIS Čelákovice a Asociace technických diagnostiků ČR – sekce tribodiagnostika

  si Vás dovolují pozvat na odborný seminář

  PLASTICKÁ MAZIVA A JEJICH PRAKTICKÉ VYUŽITÍ

  TERMÍN:

  Středa 25. BŘEZNA 2020 od 9.00 hod.

  MÍSTO KONÁNÍ:

  VIGVAM RESORT, Němčice 152, 280 02, Středočeský kraj, okres Kolín, sjezd na 50. km dálnice D11

  Cílem daného semináře je prezentovat aktuální informace o plastických mazivech:
  • Obecné informace o plastických mazivech
  • Ložiska a jejich mazání
  • Trh s plastickými mazivy
  • Problematika technické kondice v provozu a diagnostika

  Součástí semináře bude dále:
  • Konzultace k přednesené problematice
  • Diskuze ke konkrétním praktickým technickým problémům účastníků semináře
  • Nabídka firemních materiálů, katalogů, tech. informací

  TYP AKCE:

  Jednodenní seminář

  HLAVNÍ ORGANIZÁTOR SEMINÁŘE:

  Vladislav MAREK, TRIFOSERVIS Čelákovice
  Odborní partneři konference

  URČENO PRO:

  Seminář je určen všem odborníkům, firmám a uživatelům plastických maziv a ložisek. Seminář také mapuje trh s plastickými mazivy v Česku. Zároveň také bere zřetel na maziva v provozu, nejčastější problémy a jejich diagnostiku.

  PROGRAM A PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

 • Zahájení semináře
  MAREK Vladislav, Trifoservis
 • Plastická maziva – technické parametry v závislosti na technologii výroby
  Ing. Pavel Růžička, Ph.D. / TOTAL Česká Republika s.r.o.
 • Ložiska, jejich mazání a digitalizace
  Ing. Tadeáš Lipus / SKF CZ a.s.
 • Asynchronní motor s frekvenčním měničem a jeho diagnostika
  Ing. Petr Nahodil
 • Trh s plastickými mazivy v ČR
  Ing. Pavla Bauerová / MOL Česká republika s.r.o.
 • Diagnostika plastických maziv + praktické problémy
  Ondřej Švec DiS. / Trifoservis Čelákovice
 • Moderovaná diskuze k přednáškám
  Vladislav Marek, Trifoservis Čelákovice Odborná akce nabízí mimo jiné přínosnou konfrontaci Vašich názorů s názory odborníků z jiných společností.

  DATUM A MÍSTO KONÁNÍ:

  středa 25. BŘEZNA 2020
  VIGVAM RESORT, Němčice 152, 280 02

  Resort VIGVAM se nachází ve vesničce Němčice, pár kilometrů od okresního města Kolín. Resort se pyšní nejvyšším vigvamem na světě. V místě se lze připojit k internetu pomocí Wifi zdarma.

  UBYTOVÁNÍ:

  Nezajišťujeme, pouze na vyžádání je možné zajistit ubytování účastníků, platba individuální v recepci hotelu. Bližší informace na webových stránkách hotelu.

  CENA SEMINÁŘE:

  1.815,- Kč, včetně 21% DPH (1.500,- Kč + DPH 315,- Kč )
 • převodem na účet u ČOB : 256745188/0300, variabilní symbol 201
 • v hotovosti u prezence oproti příjmovému dokladu

 • V ceně semináře je občerstvení, oběd a sborník s jednotlivými technickými přednáškámi.

  PODMÍNKY ÚČASTI:

  Účastnický poplatek převodem je nutné uhradit před konáním semináře, v hotovosti v den konání. Daňový doklad bude vystaven dle skutečností, které uvedete v přihlášce a účastníci ho obdrží u prezence, resp. na vyžádání bude zaslán poštou.

  ČASOVÝ HARMONOGRAM:

  prezence 08:00 - 09:00 hod
  začátek semináře 09:00 hod
  blok přednášek 09:00 - 13:00 hod
  OBĚD 13:00 hod

  ORGANIZACE a INFORMACE:

  ATD ČR, TRIFOSERVIS Vladislav Marek
  Rumunská 1457, Čelákovice

  PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

  telefonicky na čísla: 326991085, 603265565
  e-mailem: odesláním přihlášky na: marek@trifoservis.cz
  poštou: odesláním vyplněné přihlášky na adresu organizátora:
  Vladislav Marek, TRIFOSERVIS
  Rumunská 1457
  250 88 Čelákovice

  Přihlášku odešlete nejpozději do 20. března 2020
  Poté je možné se přihlásit pouze po dohodě s organizátorem, popř. odborným garantem akce.


  Pro velký zájem jsme opět pořádali

  odborný kurz

  Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

  Cílem kurzu je získat znalosti z oblasti tření, mazání a opotřebení. Dále pak podrobné seznámení s mazivy, jejich využitím a použitím v provozu a v údržbě, tribotechnická diagnostika.

  Hlavní důraz je kladen na maximální využití všech těchto poznatků v praxi.

  Náplň kurzu je určena pro podnikavé tribotechniky, pracovníky technického rozvoje, vedoucí pracovníky provozů a údržby, konstruktéry, pracovníky laboratoří, energetiky, dopravy, zemědělství, stavebnictví, strojírenství.

  Dále pro pracovníky olejářských společností a prodejce maziv.

  Celkový obsah kurzu je v plném souladu s normou ČSN ISO 18436-4 a ČSN ISO 18436-5

  Zájemci mohou kurz využít pro certifikační zkoušku TECHNICKÝ DIAGNOSTIK – TRIBODIAGNOSTIK dle ISO 17 024.


  Program školení byl připraven podle ČSN ISO 18436 – 4 a ČSN ISO 18436 – 5

  Analýza maziv, diagnostika strojů a maziv

 • TRIBOLOGIE – základní pojmy, tření, opotřebení
 • TRIBOTECHNIKA
 • Maziva, jejich výroba, základové oleje
 • Přísady do maziv, jejich funkce
 • Motorové a převodové oleje – složení, klasifikace
 • Průmyslové oleje – složení, klasifikace
 • Plastická maziva – složení, klasifikace
 • Pevná maziva
 • Syntetická a biologicky odbouratelná maziva
 • Zkoušení a hodnocení maziv
 • Vzorkování
 • Tribotechnická diagnostika a její využití v praxi
 • Bezpečnost při práci s ropnými výrobky
 • Mazací systémy a mazací zařízení
 • Přístrojová technika pro hodnocení maziv

  Jednotlivá témata přednesli přední odborníci, certifikovaní tribodiagnostici: Doc. Ing. P. Kozák, Ing. P. Dobeš, Ing. P. Růžička, Ing. I. Václavíčková, Vl. Marek, Ing. J. Černý, O. Švec DiS, Ing. P. Špondr, Ing. J. Hřivnáč, Ing. M. Holek Ph.D.


 • TRIFOSERVIS Čelákovice a Asociace technických diagnostiků ČR
  - sekce tribodiagnostika

  pořádali odborný seminář pod patronací petrolejářské a energetické společnosti

  TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

  HYDRAULICKÉ KAPALINY

  Termín : středa 27. března 2019

  Místo konání : VIGVAM RESORT, 280 02 Němčice 152
  Středočeský kraj, okres Kolín

  Cílem daného semináře bylo prezentovat aktuální informace z oblasti hydraulických kapalin v provozu:
 • nové směry v oblasti hydraulických kapalin
 • provozní zkušenosti
 • současný stav na českém trhu
 • tribodiagnostika hydraulických kapalin
 • ošetřování hydraulických kapalin v provozu

 • Součástí semináře bylo dále:
 • Konzultace k přednesené problematice
 • Diskuze ke konkrétním praktickým technickým problémům účastníků semináře
 • Nabídka firemních materiálů, katalogů, tech. informací

 • HLAVNÍ ORGANIZÁTOR SEMINÁŘE:

  Vladislav MAREK, TRIFOSERVIS
  TRIFOSERVIS Čelákovice

  URČENO PRO:

  Seminář je určen všem odborníkům, firmám a uživatelům strojních celků a zařízení vybavených hydraulickými systémy, kteří se zajímají o problematiku mazání, údržby a spolehlivého provozu jejich zařízení. Je určen též pracovníkům servisních organizací a laboratořím, jež analyzují hydraulické kapaliny s cílem zjistit současný stav a předpovědět budoucí chování strojních systémů pomocí metod tribotechnické diagnostiky. Rovněž je určen pro prodejce hydraulických kapalin.

  PROGRAM a PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

 • Zahájení semináře
  Vladislav MAREK / Trifoservis Čelákovice
 • Vývojové směry v oblasti hydraulických kapalin
  Ing. Pavel RŮŽIČKA, PhD. / TOTAL Česká Republika s.r.o.
 • Současný stav hydraulických kapalin na českém trhu
  Ing. Pavla Bauerová / MOL Česká republika, s.r.o.
 • Provozní zkušenosti a aplikace hydraulických kapalin v provozu
  Pavel Bureš DiS. / PARAMO a.s.
 • Význam tribotechnické diagnostiky v provozu hydraulických zařízení
  Ondřej Švec DiS. / Trifoservis Čelákovice
 • Ošetřování hydraulických kapalin v provozu se zaměřením na čistotu oleje
  Ing. Andrej Zatvarnický, Ph.D. / ECOFIL, spol. s r.o.
 • Moderovaná diskuze k přednáškám
  MAREK Vladislav, Trifoservis Čelákovice Odborná akce nabízí mimo jiné přínosnou konfrontaci Vašich názorů s názory odborníků z jiných společností.